Кои сме ние?

Институт за Здравни Активности и Технологии е Сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Екипът на Сдружението е съставен от специалисти в областта на здравните грижи, социалните услуги, психологичната подкрепа, разработването и управлението на проекти в медико – социалната дейност.Интересът и опитът на експертите в нашия екип към иновативните методи и новите технологии ще бъдат приложени в подпомагане на социалната интеграция, личностната и трудова реализация и изява в различни сфери на живота на хора в нерваностойно положение.

Притежаваме дългогодишен опит в разработването, участието и управлението на доброволчески проекти с деца и възрастни в неравностойно положение и пациенти с хронични заболявания.