Съвременните социални нужди и решения.Социални иновации

📌📌 “Най-трудните и важни проблеми не могат да бъдат разбрани, камо ли разрешени, без да се включат нестопанския, публичния и частния сектор.”

🚀🚀 Съвременното #динамично #общество се свързва с нарастващи предизвикателства от различен характер, които поставят на изпитание публичните политики и засилват ролята на иновациите като инструмент за по-голяма ефективност и постигане на повече социални ползи за обществото.

В подкрепа на #социалния прогрес, като процес на разработване и прилагане на ефективни решения на
предизвикателни социални и екологични проблеми се включват социалните #иновации.

Новаторски #идеи, които💻💻:

  • отговарят на определени социални потребности;
  • създават нови социални отношения и сътрудничества, породени от новозародилите се потребности;
  • намират рационални и приложими #решения, в лицето на услуги, продукти, модели; Концепцията за социални иновации се фокусира върху идеите и решенията, които създават социална #стойност – както и върху процесите, през които се генерират, независимо от това откъде идват.
    Движещите сили са демографските, социалните и технологичните промени.
  • ‌Предизвикателствата, които провокират развитието им са новите потребности, които постоянно се изменят под натиска на променящата се заобикаляща ни среда, както и растящите разходи за посрещане на социалните предизвикателства.
  • Процес на намиране на решения на социални проблеми чрез:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.