Емоционалното прегряване в службата

Увеличеният обем на работа, ограниченият социален контакт и последиците на пандемията оказаха влияние върху емоциите и психичното здраве на цялата работна сила.

🧨Емоционалното прегряване не е индивидуален проблем, а се отразява на целия екип и оказва натиск върху мениджърите, чиито екипи са изложени на риск от разпадане или преструктуриране.По време на пандемията за над 50% от служителите емоционалната подкрепа и благосъстоянието на работното място, са от решаващо значение, за да останат в компанията.Промени във фирмената култура, в посока изграждане на устойчивост на екипите, с цел изграждане на здравословни навици на работното място, са правилната посока на развитие и някои от основните направления, в които е необходимо да се работи са:

– достъп до подкрепа на всеки от служителите, без значение, дали работят дистанционно или не;

– обучения, уебинари и практики за справяне със стреса, разпознаване симптомите на бърнаут;-уверете се, че лидерите и мениджърите дават пример в успешното управление на собствените си нива на стрес;

– създайте стратегия за благополучие, която да интегрирате към собствената ви фирмена култура – гъвкави възможности за работа и почивка, обучения;

Стратегията за емоционалното здраве на служителите ще зависи от оценка на риска, от настъпване на бърнаут в съответните екипи и начинът им на реакция над заплахата, а те са възможни в ежедневната комуникация на мениджърите със служителите.Дългосрочната такава е необходимо да се фокусира върху устойчивостта и промяна в микроклимата.

Сигналите за мениджърите могат да бъдат: служители, които заявяват почивни дни в последния момент, пропускат срещи, не успяват да отработят уговорените часове.Уверете се, че:

– хората, които ръководите се възползват пълноценно от регламентираните почивки;

– следете тяхната натовареност;

– отделете време и бюджет за тренинги за отработване на натоварването и стреса;

Периодично, заради кратки срокове или промени в последния момент, всички екипи биват изправени пред краткосрочни стресови ситуации, които лесно могат да доведат до емоционално прегряване, което може да предотвратите със следните няколко стъпи:

– уверете се, че екипът ви се чувства подкрепен;

– задачите и сроковете за изпълнение, които приемате са реалистични;

– отделете време за тренинги за практически съвети за справяне със стреса;

#burnout#burnoutprevention#stressawareness#stressmanagement#help#helpcare#prevention#care#training#webinars#psychology#psychologicalsafety#plovdiv

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.