Начало / За нас
 • Always eco-friendly

  Грижим се за здравето и благоденствието на обществото, като намираме решения, с които не вредим на околната среда и подпомагаме възстановяването и от последиците на замърсяването.

 • Създаване на устойчива и ефективна здравна

  среда за пациенти, медицински специалисти, общество и институции

  Изготвяне и изпълнение на проекти, програми, анализи и стратегии в областта на здравеопазването и социалните услуги.

 • Прилагане на зелени политики.

  Опазването на околната среда е лична отговорност на всеки от нас и е в пряка връзка с благосъстоянието на обществото. Всеки от нашите проекти е съвместен с намиране на решения за нейното опазване и възстановяване.

 • Иновативни решения и дигитална информация

  Дигитализация на информационния поток и прилагането на иновациите в грижата за пациентите, тяхното обучение и съхраняването на екосистемата.

Мисия

Подобряване качеството на здравните и социални грижи. Разработване на иновативни образователни материали. Решения в областта на опазване на околната среда.

Нашият екип

Екипът ни е съставен от специалисти в областта на здравеопазването, социалните услуги, психологическата подкрепа, развитие и управление на проекти в медико-социалните дейности с интерес и опит към иновативните методи и нови технологии.

Всеки от нас приел опазването на околната среда и работата по намиране на ефективни решения за нейното възстановяване от замърсявания за лична мисия. Притежаваме дългогогдишен опит в организиране и провеждане на доброволчески инициативи сред деца, младежи и възрастни, както и сред групи в неравностойно икономическо, социално и здравословно състояние.

Жанета Черпокова

Жанета Черпокова е основател и управител на Института за Здравни Активности и Технологии. По образование е икономист с дългогодишен опит в подготовка и изпълнение на медико-социални проекти и стратегии.