Начало / За нас

Мисия

Подобряване качеството на здравните и социални грижи. Разработване на иновативни образователни материали. Решения в областта на опазване на околната среда.

Нашият екип

Екипът ни е съставен от специалисти в областта на здравеопазването, социалните услуги, психологическата подкрепа, развитие и управление на проекти в медико-социалните дейности с интерес и опит към иновативните методи и нови технологии.

Всеки от нас приел опазването на околната среда и работата по намиране на ефективни решения за нейното възстановяване от замърсявания за лична мисия. Притежаваме дългогогдишен опит в организиране и провеждане на доброволчески инициативи сред деца, младежи и възрастни, както и сред групи в неравностойно икономическо, социално и здравословно състояние.

Жанета Черпокова

Жанета Черпокова е основател и управител на Института за Здравни Активности и Технологии. По образование е икономист с дългогодишен опит в подготовка и изпълнение на медико-социални проекти и стратегии.