Начало / Политика за поверителност

Политика за поверителност

Информация за субекта, който обработва данните ви:

Институт за Здравни Активности и Технологии

ЕИК
206411373
Седалище и адрес на управление
област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4700, ул. „Георги Гешанов“ № 13А
Данни за кореспонденция
област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4700, ул. „Георги Гешанов“ № 13А, e-mail: info@healthbg.org

Комисия за защита на личните данни:

Адрес
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.
02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс
02/915 35 25
е-mail
kzld@cpdp.bg
Уеб сайт
www.cpdp.bg