Начало / Общи условия

Общи условия

I. Предмет

  1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Института за Здравни Активности и Технологии, ЕИК 206411373 и Посетителите на уеб сайта http://healthbg.org.

  2. Чрез достъпа и зареждането на Сайта Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. Данни за титуляря на сайта

Наименование
Институт за Здравни Активности и Технологии
ЕИК
206411373
Седалище и адрес на управление
област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4700, ул. „Георги Гешанов“ № 13А
Данни за кореспонденция
област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4700, ул. „Георги Гешанов“ № 13А, e-mail: info@healthbg.org

Комисия за защита на личните данни:

Адрес
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.
02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс
02/915 35 25
е-mail
kzld@cpdp.bg
Уеб сайт
www.cpdp.bg

Този сайт е информационен относно дейностите и услугите, които предлага Институт за Здравни Активности и Технологии. Посетителите се съгласяват да спазват ети„ните норми и правила.

III. Интелектуална собственост

Всички публикации и авторски публикации в този са интелектуална собственост на ИЗАТ и са обект на закрила по Закона за авторското право и нарушителите носят гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Препращането на публикации е допустимо при добронамерени действия от страна на потребителите.

IV. Защита на личните данни

ИЗАТ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет. Не се изисква регистрация за използване на сайта. При предоставяне на лични данни през този сайт Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от ИЗАТ на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.