Екологично отговорни

Екологично отговорни

Екипът на Института за Здравни Активности и Технологии разработва и внедрява екологични политики с дългосрочна визия, насочени към поощряване на културата на екологична отговорност във всички свои дейности, които допринасят за устойчивото създаване на стойност за обществото, гражданите, нашите партьорите и клиентите. Фокусирани сме върху постигане на по-добро бъдеще в здравен, икономически и социален аспект, като ограничим нанасянето на вреди на нашето естествено местообитание или подпомогнем възстановяването на вече нанесените.

Работим за развитие на общностите, чрез мерки насочени към внедряване на иновативни технологии, знания и умения за тяхното оптимално оползотворяване, използвайки ресурси и политики, благоприятни за околната среда.Нашата работа в областта на околната среда ще допринесе за създаването на устойчиво общество и ще помогне да се осигури дългосрочна рентабилност. Ние сме наясно с глобалните екологични въпроси и личната ни отговорност да упражняваме пряко или косвено влияние, както и прякото повлияване на последиците от замърсяването върху човешкото здраве и благосъстояние.

От 11 до 14 май 2022 год. взехме участие в първата по рода си "Академия за чист въздух" , част от програмата "Глътка свеж въздух" на организаторите от Български фонд за жените, която обедини 25 активисти и лидери на местни общности от 14 малки и големи населени места, ангажирани с темите за качество на въздуха и климатичните промени. Като лектори в Академията участие взеха най-добрите експерти по темата за качество на въздуха и влиянието му върху всички сфера на живота: д-р Иванка Кьолиева и д-р Михаил Михайлов, дм от „Въздух за здраве“, Ивайло Попов, Румяна Боянова и Христиана Георгиева от Екологично сдружение “За Земята” , Мадлен Попигнатова, участничка в холандското феминистко движение за влиянието на последиците от замърсяването на въздуха върху жените, Виолина Желязкова от креативна агенция Purpose, Владислав Петков, юрист , антрополог, активист.