Нашите приоритети

Нашите приоритети

Необходимостта от редизайн на здравните грижи и адаптация спрямо особеностите на всяка популазция и пациент е в основата на идеите и продуктите, над които е съсредоточена работата на специалистите в екипа на Института за Здравни Активности и Технологии, гр. Пловдив.

Съвременните технологии за здравни грижи, за надграждане на знанията и уменията в палеативната грижа и обучение на пациенти обещават свят на достъпни иновации, но в същото време пътят към масовото им прилагане не е лишен от предизвикателства и неизвестни. Съществуват бариери пред тяхното внедряване и ефективно използване, които най- често са свързани с липса на достатъчно разбиране на продукта, липса на умения за използване на целия му капацитет, задълбочено проучване на индивидуалните нужди на целевите групи и умения за пълноценното им използване.

Наш приоритет са качествените и количествени изследователски методи за проучване, събиране и обработка на данни , които отговарят на специфичните нужди, на чиято база разработваме иновативни продукти, отговорни към околната среда в областта на здравната грижа, пациентското образование и надграждащо обучение при специалисти. Отделяме голямо внимание на интелектуалните продукти, създадени в услуга на разбирането и използване на пълния капацитет на иновацията.