Анкета във връзка с Оценката на нивото на дигитални компетенции у хронично болните пациенти в България и нуждите, които изпитват в процеса на цифровия преход.

Анкета във връзка с Оценката на нивото на дигитални компетенции у хронично болните пациенти в България и нуждите, които изпитват в процеса на цифровия преход.

Институтът за Здравни Активности и Технологии Ви кани да се включите в проучванете, което се провежда във връзка с изготвяне на Оценката на нивото на дигитални компетенции у хронично болните пациенти в България и нуждите, които изпитват в процеса на цифровия преход. Данните, които ще бъдат получени, след тяхната обработка, ще бъдат използвани за общ анализ на сектора. Участието на сектора на ЮЛНЦ в процеса на оценка на нивото на дигитални компетенции у хронично болните пациенти в България и нуждите, които изпитват в процеса на цифровия преход е от голяма значение, тъй като цели да осигури трайни резултати и подходящо последващо развитие на пациентския сектор.

За да се включите проучването, моля, попълнете анкетата тук:

ВАЖНО!

Крайният срок за попълване на анкетата е 11 декември 2022 г.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО ПРОУЧВАНЕТО: АНОНИМНА ЛИ Е АНКЕТАТА?:

ДА. С анкетата НЕ СЕ събират данни за попълващия. След попълване на анкетата няма как друго лице да установи коя конкретна организация или лице е попълнило анкетата.

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ПОПЪЛНЯ АНКЕТАТА ?

Анкетата е важна част от изготвянето на Оценката на нивото на дигитални компетенции у хронично болните пациенти в България и нуждите, които изпитват в процеса на цифровия преход. Преобладаваща част от хронично болните пациенти в България се сблъскват с повече бариери пред достъпа и използването на информация. Гарантирането, че те се възползват от цифровия преход, изисква действия в здравния и други сектори: иновации в рамките на институции и компании, развитието на професионалисти и услуги, както и по-широки подобрения в образованието, социалната справедливост и приобщаване. Дигиталната грамотност означава равенството при оптималното използване на ресурсите в здравеопазването, подобряване на благосъстоянието на пациентите и повишаване на възможностите им за личностна и професионална реализация.

Благодарим Ви за отделеното време и попълването на анкетата!