Pegasus Project

Pegasus Project

Pegasus Project

е фокусиран върху овластяването на младите жени в неравностойно социално положение и има за цел укрепване на техните технически и предприемачески умения в творческите индустрии, за да придобият възможност за активно участие в икономическия и социален живот. Проектът отговаря пряко на нуждите и приоритетите за борба с безработицата и за подобряване на социалните, меки и дигитални умения на младите жени в неравностойно положение, включително жени с ревматични заболявания, чрез участие в серия от целеви обучения. Pegasus Project е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. За допълнителна информация посетете нашия уебсайт уебсайтwww.pegasusproject.eu