Начало / Проекти / YEES

YEES

EU banner

На 1.03.2022 год. стартира двугодишният проект Youth Entrepreneurship as Employment Skills (2021-2-MT01-KA210-YOU-000049635) на програма ЕРазъм+, чиито цели са: подобряване мотивацията у младите хора, разширяване на обхвата на техните знания, практически умения и компетенции; насърчаване на предприемаческата среда и култура; насърчаване на активното включване в активна бизнес дейност и реализация на собствени иновативни идеи.

Проектът ще обхване повече от 200 младежи, включително млади жени в неравностойно положение, изложени на риск от социално изключване и такива от маргинализирани общности с цел устойчива интеграция на пазара на труда.

Патньорите по проекта ще работят по създаването на методология, базирана на неформално обучение на младежки работници и представители на НПО, работещи с младежи в посока оптимизиране на социално-икономическото им развитие, чрез създаване и подобряване на дигитални и предприемачески умения за подкрепа на устойчива и зелена дейност. В резултат на това ще бъде създаден Инструментариум, състоящ се от 10 метода за работа с младежи за обучение на младежки работници в областта на предприемачеството.

Водещи местни предприемачи ще се включат с цел мотивация и обмен на добри практики.

Партньори в проекта YESS са GENISTA RESEARCH FOUNDATION (Малта) Hellenic Center of Enterpreneurship and Culture Greece (Гърция) и Институтът за Здравни Активности и Технологии.